Veiklos ir finansinės ataskaitos

Visa mūsų veikla remiasi asmenine atsakomybe už efektyvų turimų išteklių panaudojimą, realių rezultatų siekimą ir atskaitomybę rėmėjams, partneriams bei vaikams.

Prisidėkite prie šviesesnio vaikų rytojaus

Skirkite paramą mūsų veiklai ir kartu teikime nenutrūkstamą pagalbą vaikams, augantiems iššūkių patiriančiose šeimose.

Noriu paremti