Mūsų istorija ir pasiekimai

Jau trisdešimt metų kasdien dirbame Lietuvoje tam, jog Lietuvos ir pasaulio vaikams galėtume sukurti saugią bei laimingą vaikystę.

Mūsų pasiekimai

Atstovaujame vaiko teisėms  

 • 2017 m. vykdėme advokacijos veiksmus siekiant, kad būtų priimtos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisos, draudžiančios fizinį smurtą kaip vaikų auklėjimo priemonę. Lietuva tapo 52-ąja šalimi, oficialiai uždraudusia fizines bausmes ir visų formų smurtą prieš vaiką.
 • 2016-2019 m. aktyviai įsitraukėme į Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotą kampaniją „Už saugią Lietuvą“, skatinančią vaikų globos institucijų pertvarką. 
 • 2008 m. mūsų iniciatyva nacionaliniu lygmeniu buvo pradėta teikti psichologinė pagalba vaikų globos namuose.
 • 2007 m. pirmieji Lietuvoje pradėjome viešai kalbėti apie smurtinio vaikų auklėjimo žalą ir įgyvendinome plačios apimties nacionalinę socialinę reklamos kampaniją „Augink atsakingai“.
 • 1995 m. mūsų iniciatyva Lietuvoje ratifikuota Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija.
 • 1995 m. mūsų iniciatyva sukurta Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga.
 • 1995 m. mūsų iniciatyva LR Seime įkurta Šeimos ir vaiko reikalų komisija.

Padedame tėvystėje 

 • 2019 m. nacionaliniu mastu pradėjome įgyvendinti „Pozityvus auklėjimas kiekvienai dienai“ programą.
 • 2016-2019 m. itin išsiplėtė „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrų tinklas. Šiuo metu jų visoje Lietuvoje yra net 49. Tai – didžiausias vienos organizacijos kuruojamų vaikų dienos centrų skaičius.
 • 2015 m. atlikome socialinių paslaugų tyrimą, leidusį patobulinti socialinių paslaugų teikimą šeimoms 15-oje Lietuvos savivaldybių.
 • 2009 m. pradėjome teikti tiesioginę materialinę paramą šeimoms, auginančioms vaikus.
 • 2009 m. Lietuvoje pradėjome pozityvios tėvystės idėjų sklaidą ir mokymus pagal T. Gordono metodiką.
 • 1996 m. įsteigėme pirmąjį vaikų dienos centrą, taip Lietuvoje pradėdami vaikų dienos centrų tradiciją.  

Teikiame paramą pasaulio vaikams 

 • 2018 m. pradėjome teikti paramą Rusijos okupuotose teritorijose gyvenantiems Ukrainos vaikams.
 • 2014 m. mūsų ir privataus rėmėjo iniciatyva Mikutos kaime Zambijoje pastatyta ir duris vietos vaikams atvėrė mokykla.
 • 2011-2015 m. reguliariai vykdėme misijas Zambijoje.
 • 2011 m. mūsų iniciatyva suteikta svari finansinė parama nuo cunamio nukentėjusiems Japonijos vaikams.
 • 2010 m. mūsų iniciatyva suteikta svari finansinė parama nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems Haičio vaikams.

Stipriname organizaciją „Gelbėkit vaikus“ 

 • 2016 m. priimta ir oficialiai įsigaliojo „Gelbėkit vaikus“ antikorupcijos politika bei darbuotojų elgesio kodeksas. Tai – unikalus reiškinys Lietuvos NVO sistemoje. 
 • 2016 m. „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė apdovanota medaliu „Už nuopelnus Lietuvai“.
 • 2004 m. tapome pilnateise tarptautinio „Save the Children“ tinklo nare. Mes – vienintelė Vidurio Rytų Europos organizacija, priklausanti šiam tinklui.

Išklausome ir įtraukiame Lietuvos vaikus

 • Nuo 2017 m. kasmet drauge su partneriais LR Seime rengiame vaikų konferenciją „Lietuvos vaikų balsas“, kurioje visos Lietuvos vaikai jiems priimtinais būdais skatinami pasisakyti rūpimais klausimais. 
 • 2017 m. mūsų iniciatyva atliktas unikalus reprezentatyvus Lietuvos paauglių nuomonės kokybinis ir kiekybinis tyrimas „Jaunas balsas“. Tyrimo rezultatai pristatyti LR Seime.
 • 2014 m. pradėjome organizuoti „Solidarumo bėgimą“, padedantį ugdyti Lietuvos vaikų socialinę atsakomybę. Solidarumo bėgimas Lietuvos ugdymo įstaigose vykdomas kiekvienais metais.
 • 2010 m. mūsų iniciatyva bei įtraukiant vaikus, pradėtos steigti patyčių prevencijos grupės Lietuvos mokyklose.
 • 1996 m. mūsų iniciatyva pradėtos steigti pirmosios Lietuvoje vaikų grupės prieš smurtą, davusios pradžią programoms prieš patyčias Lietuvos mokyklose.

Padėkite mums padėti vaikams

Dirbame visoje Lietuvoje, net pačiose atokiausiose Lietuvos vietovėse, įgyvendindami projektus ir iniciatyvas, kurios leidžia siekti ilgalaikių ir reikšmingų pokyčių vaikų gyvenimuose.

Noriu paremti

„Gelbėkit vaikus“ istorija Lietuvoje

Organizacija „Gelbėkit vaikus“ įkurta 1991 m. Nuo pat veiklos pradžios mūsų tikslas buvo atstovauti vaikų teises, siekti vaiko teisių įgyvendinimo šalyje bei padėti vaikams, patiriantiems skurdą, smurtą ir kitas kasdienes negandas. Aktyviai siekėme, kad Lietuvoje būtų ratifikuota Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija bei būtų priimti visi įstatymai, garantuojantys vaiko teisių įgyvendinimą šalyje.

Nuo 1996 m., siekdami sumažinti tėvų, netenkančių vaikų globos, mastą, inicijavome pirmųjų vaikų dienos centrų atidarymą Lietuvoje. Netrukus tapo aišku, jog šiuose centruose teikiamos paslaugos vaikui ir šeimai duoda didžiulę naudą, tad šalyje ėmė sparčiai daugėti vaikų dienos centrų ir vis daugiau šeimų turėjo galimybę gauti taip trūkstamą paramą.

Per trisdešimt veiklos metų įgyvendinome daugybę paramos vaikams projektų: vaiko teisių, pozityvios tėvystės, skurdo mažinimo, vaikų edukacijos, smurto mažinimo artimoje aplinkoje, socialinių paslaugų teikimo vaikams ir jų šeimoms bei kitose srityse. 2011 m. pirmą kartą rinkome paramą nuo cunamio nukentėjusiems Japonijos vaikams. Lietuvos žmonėms geranoriškai prisidėjus prie Japonijos vaikų gerovės, padėjome ir Zambijoje, Nepale, Ukrainoje augantiems, sunkumų patiriantiems vaikams. 

2017 m. bendradarbiaudami su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, palaikėme ir protegavome Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pasirašymą – vieną svarbiausių dokumentų, užkertančių kelią smurtui prieš vaikus. 

Susipažinkite su mūsų 2019 – 2024 m. veiklos strategija.

Mūsų veiklos strategija 2019 – 2024m.

Susipažinkite

„Gelbėkit vaikus“ – tarptautinio tinklo „Save the Children“ dalis

Prieš šimtmetį, pasibaigus pirmam pasauliniam karui, kuriame žuvo iki tol neregėtas skaičius žmonių, daugybė Europoje gyvenančių vaikų tapo našlaičiais ir atsidūrė didžiuliame skurde, kentė badą. Tuo metu Anglijoje gyvenanti mokytoja Eglantyne Jebb negalėjo likti abejinga siaubingam vaikų skausmui, tad pradėjo rinkti lėšas ir teikti pagalbą Europoje badaujantiems, be tėvų likusiems vaikams.

1919 m. gegužės 19 d. Eglantyne Jebb įkūrė organizaciją „Save the Children“, kurios tikslas – padėti ypatingus sunkumus patiriantiems vaikams. Netrukus pavyko suburti daugybę žmonių, kurie teikė visokeriopą paramą vaikams. Organizacijos „Save the Children“ veikla ėmė plisti ir kitose šalyse.

Dabar, praėjus daugiau nei 100 metų, tarptautinis „Save the Children“ tinklas jungia daugybę šalių (tarp jų ir Lietuvą), turinčių nacionalinius padalinius ir teikiančius pagalbą vaikams daugiau nei 117-oje pasaulio šalių.

Tarptautė organizacija „Save the Children“