Ką mes veikiame?

Kasdien nuosekliai vykdome įvairias būtinas veiklas, leidžiančias sėkmingai siekti ilgalaikių teigiamų pokyčių Lietuvos ir viso pasaulio vaikų gyvenimuose.

Parama vaikų dienos centrams

Remiame ir kuruojame 48 vaikų dienos centrus, kuriuose kasdien įvairiapusę pagalbą gauna beveik 1000 vaikų, augančių iššūkių patiriančiose šeimose.

Plačiau

Parama šeimoms

Teikiame socialinę, psichologinę bei materialinę paramą vaikus auginančioms ir įvairių kasdienių sunkumų patiriančioms šeimoms.

 

Plačiau

Pozityvios tėvystės skatinimas

Skleidžiame pozityvios tėvystės idėjas bei organizuojame mokymus, kuriuose įgytos žinios ir patirtis įgalina tėvus sėkmingai taikyti pozityvaus auklėjimo principus savo šeimose.

 

Plačiau

Vaiko teisių atstovavimas

Siekiame, kad būtų kuo efektyviau įgyvendinami vaiko teisių apsaugos įstatymai, inicijuojame Lietuvos vaikams naudingus pokyčius vaiko teisių srityje, skatiname vaikų nuomonės išklausymą priimant su vaikų gyvenimu susijusius sprendimus.

 

Plačiau

Parama pasaulio vaikams

Padedame vaikams, gyvenantiems didelio skurdo bei karinių konfliktų kamuojamose šalyse ir teikiame humanitarinę pagalbą vaikams, nukentėjusiems nuo jų šalį sukrėtusių stichinių nelaimių.

Plačiau

Kitos mūsų vykdomos veiklos

Įgyvendiname įvairias projektines veiklas, padedančias užtikrinti, kad kiekvienam vaikui būtų suteikta teisė į saugų ir pilnavertį gyvenimą.

Plačiau

Padėti galite ir jūs!

Skirkite vienkartinę ar kasmėnesinę paramą, kuri padės mums teikti nenutrūkstamą pagalbą vaikams, augantiems iššūkių patiriančiose šeimose.

Noriu paremti