Parama pasaulio vaikams

Padedame vaikams, gyvenantiems didelio skurdo, stichinių nelaimių bei karinių konfliktų kamuojamose šalyse.

Kodėl taip svarbu padėti pasaulio vaikams?

Turbūt ne vienam iškyla klausimas, kodėl mums, Lietuvos piliečiams, turėtų rūpėti viso pasaulio vaikai? Juk ir mūsų šalyje pakankamai nuskriaustųjų.

Atsakymas paprastas – jei kitiems nepadėsime mes, tai kas tuomet padės mums? Tik per patirtį ir besąlygišką bendradarbiavimą ateina tobulėjimas bei žinios, galinčios padėti milijonams vaikų visame pasaulyje.

„Gelbėkit vaikus“ yra vaiko teises atstovaujančio tarptautinio tinklo „Save the Children“, paramą vaikams teikiančio net 117 šalių, narė. Džiaugiamės ir didžiuojamės vykdydami tarptautinius projektus, palaikomus Lietuvos aukotojų gerumo bei pagalbos.

„Save the Children“ veikla

Tarptautinė organizacija „Save the Children“ siekia užtikrinti, kad visi pasaulio vaikai turėtų teisę į išlikimą, apsaugą, vystymąsi ir pilnavertį gyvenimą.

Sprogimas Beirute

2020 m. įvykus sprogimui, nukentėjo daug vaikų. Šalis iki sprogimo gyveno ekonominėje krizėje, kentėjo nuo COVID-19 pandemijos, sprendė pabėgėlių iš Sirijos iššūkius. „Save the Children“ skaičiavimais, su dideliais sunkumais šalyje kasdien susiduria apie 500 tūkst. vaikų.

„Save the Children“ ir prieš sprogimą teikusi įvairią pagalbą sunkumų patiriantiems vaikams Libane, nedelsiant pradėjo humanitarinės pagalbos teikimą vaikams bei jų šeimoms, nukentėjusioms nuo sprogimo.

Mes taip pat pradėjome rinkti lėšas, kad „Save the Children“ pagalba nuo sprogimo nukentėjusiems vaikams būtų skiriama nenutrūkstamai. Už mūsų surinktą paramą buvo suteikta psichologinė parama vaikams, skubi parama maistu, o namų netekusioms šeimoms, auginančioms vaikus, buvo suteiktos laikinos pastogės.

Parama vaikams Ukrainoje

Karinis konfliktas Ukrainoje, prasidėjęs 2014 metais, jau pareikalavo daugiau nei 13 tūkst. gyvybių, iš kurių daugiau nei 200 – vaikų. Priverstinis namų palikimas, išsiskyrimas su mama ir tėčiu, saugesnės buveinės paieškos – su tokiais nevaikiškais sunkumais susidūrė šimtai tūkstančių vaikų, gyvenusių karinio konflikto teritorijose.

Kartu su „Save the Children“ stengėmės padėti nuo karinio konflikto nukentėjusiems Ukrainos vaikams. Mažiesiems, kurie dėl karinio konflikto buvo priversti palikti namus, teikėme būtinas higienos priemones. „Save the Children“ įkurtuose dienos centruose, kuriuos lanko karo paliestose teritorijose tebegyvenantys vaikai, įkūrėme tris žaidimų aikšteles, taip pat skyrėme paramą reikalingų priemonių įsigijimui sunkumų turinčiose šeimose augantiems vaikams su negalia.

Parama Zambijos vaikams

Nuo 2011 m. prisidedame prie „Save the Children“ vykdomų programų Zambijoje, kur siekiame sumažinti vaikų mirštamumą nuo lengvai pagydomų ligų, užtikrinti kuo didesnį mokslo prieinamumą atokiose gyvenvietėse augantiems vaikams bei sumažinti vaikų patiriamą badą ir skurdą.

2014 m. kartu su „Rubineta“ Zambijoje esančiame Mikutos kaime pastatėme mokyklą, kurioje pamainomis mokosi daugiau nei 100 vaikų. 2014 m. dalis „Solidarumo bėgimo“ metu surinktų lėšų buvo skirta nupirkti mokymosi priemonių vaikams, lankantiems šią mokyklą.

2015-2017 m. daugiausiai paramos teikėme skurdo mažinimui bei medicinos paslaugų prieinamumo didinimui šeimoms, gyvenančioms atokiose vietovėse.

Mūsų parama Zambijoje gyvenantiems vaikams vis dar išlieka labai reikalinga: 40 proc. Zambijoje gyvenančių vaikų susiduria su maisto trūkumu, o kas penktas mokyklinio amžiaus vaikas neturi galimybės mokytis.

Žemės drebėjimas Nepale

2015 m. balandžio 25 dieną Nepalą sukrėtė net 7,8 balų žemės drebėjimas, kurio aukų skaičius viršijo 9 tūkst., daugybė žmonių buvo sužeisti, daugiau nei 600 tūkst. namų buvo sugriauta.

Iš karto po žemės drebėjimo „Save the Children“ pradėjo teikti pagalbą nuo stichinės nelaimės nukentėjusiems žmonėms: netekusiems namų buvo dalinami tentai, antklodės, higienos reikmenys, rinkiniai kūdikių priežiūrai ir t.t.

Džiaugiamės, kad mūsų paskatinti Lietuvos žmonės taip pat aukojo lėšas ir prisidėjo prie pagalbos teikimo nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems vaikams. Už „Gelbėkit vaikus“ ir kitų „Save the Children“ rėmėjų surinktas lėšas buvo padėta 326 084 žmonių (iš jų — 195 021 vaikui): pastatyta daugybė laikinų namų, išdalinta daugybė maisto ruošimo reikmenų, įrengta mokymosi erdvių vaikams, dalintas maistas ir vanduo, higienos priemonės ir t.t.

Kartu padėkime pasaulio vaikams!

Jūsų parama – tai šviesesnis rytojus vaikams, gyvenantiems didelio skurdo, stichinių nelaimių bei karinių konfliktų kamuojamose šalyse.

Noriu paremti