Vaiko saugumas

Kas yra vaiko saugumo užtikrinimas?

Organizacija „Gelbėkit vaikus“ savo projektuose, programose, iniciatyvose ir kitose veiklose siekia įgyvendinti visas priemones, kurios užtikrintų paslaugų gavėjų saugumą.

Mes remiamės šiais principais:

Sąmoningumas. Siekiame, kad visi organizacijos „Gelbėkit vaikus“ darbuotojai ir partneriai būtų informuoti apie smurto prieš vaikus problemą bei apie vaikams iškylančias grėsmes.

Prevencija. Siekiame, kad organizacijos „Gelbėkit vaikus“ darbuotojai ir partneriai minimizuotų vaikams iškylančias grėsmes.

Pranešimas. Siekiame, kad visiems būtų aišku, kokių žingsnių imtis, jei iškyla įtarimų dėl netinkamo vaikų saugumo užtikrinimo.

Reagavimas. Siekiame, kad būtų imtasi tinkamų veiksmų apsaugant vaikus, kai iškyla įtarimų dėl galimo smurto ar netinkamo elgesio jų atžvilgiu.

Vaiko saugumo užtikrinimas bei jį palaikanti aplinka yra mūsų atsakomybė. Mes įsipareigojame vadovautis aukščiausiais elgesio su vaikais standartais bei daryti viską, kad organizacija „Gelbėkit vaikus“ būtų SAUGI vaikams.

Vaiko saugumo užtikrinimas ir partnerystė su jumis

Kviečiame susipažinti su vaizdo medžiaga, kurią peržiūrėję sužinosite apie tai, kas yra vaiko saugumo užtikrinimas, kokios yra smurto prieš vaikus formos bei principai, kuriais vadovaujantis organizacija „Gelbėkit vaikus“ privalo reaguoti į įtariamus ar pastebėtus vaiko teisių pažeidimus, galiausiai, kokie yra mūsų pranešimų kanalai.

Vaiko saugumo užtikrinimo politika

Su Vaiko saugumo užtikrinimo politikos ir Elgesio, užtikrinančio vaiko saugumą, kodekso nuostatomis supažindinami ir jų privalo laikytis visi su organizacija „Gelbėkit vaikus“ susiję asmenys – darbuotojai, savanoriai, praktikantai, organizacijos struktūrinių padalinių pirmininkai ir nariai, konsultantai, partneriai, rėmėjai, Valdybos nariai.

Ką reiškia Saugumo užtikrinimo politikos nuostatų laikymasis? Tai reiškia, kad bet kuris asmuo privalo savo vertybinėmis nuostatomis ir elgesiu užtikrinti, kad organizacijos „Gelbėkit vaikus“ paslaugų gavėjai yra saugūs, o jo elgesys ar nuostatos nesudaro sąlygų piktnaudžiavimui, smurtui, išnaudojimui ar kitam netinkamam elgesiui. Taip pat tai reiškia, kad pastebėjus realią ar potencialią riziką paslaugų gavėjų saugumui ir/ar situacijas, kai prieš juos yra naudojamas ar gali būti panaudotas smurtas, privaloma vadovautis Pranešimų apie pastebėtus pažeidimus politikos nuostatomis ir kuo skubiau apie tai pranešti organizacijos „Gelbėkit vaikus“ pranešimų kanalais.

Vaiko saugumo pažeidimai

Vaiko teisių pažeidimas yra bet kuris veiksmas, kurį atlieka arba jo neatlieka asmenys arba įstaigos, galintys tiesiogiai arba netiesiogiai pakenkti vaikams ar padaryti žalą jų sveikam ir saugiam vystymuisi.

Organizacija „Gelbėkit vaikus“ skatina pranešti apie pastebėtus pažeidimus užpildžius šią Pranešimų apie pastebėtus pažeidimus formą arba elektroniniu pašto adresu saugus.vaikas@savethechildren.org arba telefono numeriu +370 609 23776.

Praneškite apie galimą žalą vaikams

Jeigu mūsų ar mūsų partnerių veikloje pastabėjote galimą žalą vaikams, prašome nedelsiant mus apie tai informuoti.

Noriu pranešti