Atstovavimas vaiko teisėms

Vaiko teisių atstovavimas

Pagrindinis mūsų tikslas – skatinti teigiamus pokyčius vaiko ir šeimos gyvenime, siekti, kad vaikai augtų žmogaus orumo nežeminančiomis sąlygomis ir jaustųsi saugūs bei laimingi.

Pagrindiniai dokumentai, kuriais vadovaujamės savo veikloje, yra Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija ir LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Tai – galingos priemonės valdžios atstovams, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms grupėms bei individams, dirbantiems su vaikais, tinkamai įgyvendinti ir apsaugoti pagrindines vaiko socialines, kultūrines, politines, pilietines ir ekonomines teises.

Mūsų veikla vaiko teisių atstovavimo srityje

Siekiame, kad kiekvienas vaikas būtų saugus, augtų jį mylinčioje ir juo besirūpinančioje šeimoje, kurioje atsižvelgiama į jo poreikius.

  • Atstovaujame vaiko interesams valstybinėse institucijose joms priimant nacionalinius ar regioninio lygio sprendimus, susijusius su vaiko gerove (Seime, Vyriausybėje, savivaldybėse);
  • Bendradarbiaujame, dalinamės informacija ir įžvalgomis su visomis vaiko gerove besirūpinančiomis įstaigomis tam, kad vaiko teises ir šeimos gerovę užtikrinančios paslaugos taptų vis kokybiškesnės ir prieinamos visiems, kuriems šių paslaugų reikia;
  • Stengiamės savivaldybėse burti ir palaikyti vaiko gerovės profesionalų grupes, skatiname specialistų bendradarbiavimą, keitimąsi informacija (socialinių darbuotojų, policijos, gydytojų, psichologų ir pan.). Kiekviename žingsnyje akcentuojame atidumą vaikui ir jo teisių apsaugai;
  • Šviečiame visuomenę vaiko teisių užtikrinimo svarbos temomis – inicijuojame temas žiniasklaidoje, aktyviai viešai reaguojame į vaiko teisių pažeidimų atvejus, dalyvaujame informacinio pobūdžio laidose, inicijuojame ir įgyvendiname komunikacijos kampanijas, konsultuojame individualiai;
  • Jau antrus metus iš eilės pirmininkaujame NVO koalicijai „Už vaiko teises“. Koalicijai šiuo metu priklauso 15 svarbiausių Lietuvos organizacijų, besirūpinančių vaiko gerovės ir vaiko bei žmogaus teisių užtikirinimu. Drauge su koalicijos partneriais teikiame pasiūlymus valstybės institucijoms dėl efektyvesnio vaiko teisių užtikrinimo įstatymų bei praktiniame lygmenyje reaguojame į viešumon iškilusius vaiko teisių pažeidimus, viešai palaikome vaiko teisių apsaugos srityje atsakingai dirbančius kvalifikuotus asmenis.

Kartu mes galime daugiau!

Dirbame visoje Lietuvoje, net pačiose atokiausiose Lietuvos vietovėse, įgyvendindami projektus ir iniciatyvas, kurios leidžia siekti ilgalaikių ir reikšmingų pokyčių vaikų gyvenimuose.

Noriu paremti