Kiti mūsų projektai

Čia rasite informaciją apie mūsų vykdytus projektus, jų veiklas ir pasiektus rezultatus.

Solidarumo bėgimas

Nuo 2014 m. Lietuvos mokymo įstaigose vykstantis paramos bėgimas kasmet pritraukia tūkstančius moksleivių, mokytojų bei mokymo įstaigų bendruomenės narių iš maždaug 400 mokyklų.

Kiekvienais metais bėgama vardan kilnaus tikslo: nuo 2014 m. buvo bėgama su tikslu surinkti lėšas vaikų dienos centrų veiklai finansuoti, „Save the Children“ pozityvios tėvystės programos adaptavimui Lietuvoje, vaikams, patiriantiems skurdą Zambijoje (jų mokymosi priemonėms bei medicinos centrų steigimui, programoms mažinančioms badą ir pan.), vaikams, gyvenantiems nuo karinių konfliktų nukentėjusiose Ukrainos teritorijose.

10-ojo Solidarumo bėgimo ataskaita

Saugi mokykla

Aktyviausiai 2010-2013 m. vykdytas projektas „Saugi mokykla“ subūrė 12 Lietuvos mokyklų vienam tikslui – sukurti veiksmingą prevencinį planą prieš patyčias ir smurtą kiekvienoje Lietuvos mokykloje.

Rengiant šį projektą bendradarbiavome su Švedijos „Save the Children“, kurie pasidalino gerąja praktika, padėjo jų metodikas sėkmingai taikyti dirbant su pilotinėmis mokyklomis. Šio projekto metu visa bendruomenė, personalas buvo apmokyti atpažinti patyčias ir į jas efektyviai reaguoti.

LR švietimo ir mokslo ministerijoje vykusiame pilotinio projekto baigiamajame renginyje dalyvavę ir pasisakę pilotinių mokyklų vadovai bei pedagogai džiaugėsi teigiamais pokyčiais, mokyklos bendruomenės susitelkimu, bendru darbu.

Moksleivių grupės prieš smurtą

Tai – mūsų projektas, aktyviausiai Lietuvos mokyklose įgyvendintas 1996-2012 metais. Projekto tikslas – sukurti vaikams saugesnę aplinką mokykloje ir įgyvendinti vaiko teisę būti apsaugotam nuo smurto.

Grupes sudarė nuo 5 iki 20 mokinių ir suaugęs asmuo – vadovas – mokykloje dirbantis socialinis pedagogas, pedagogas ar psichologas. Šios grupės dalyvavo mokyklos strategijos, programų, projektų kūrime bei vykdė prevencinę veiklą.

Šiuo projektu kurdami smurto prevencijos sistemą Lietuvos mokyklose prisidėjome prie valstybinės Kompleksinės smurto mokyklose prevencijos ir kontrolės programos. „Vaikų grupės prieš smurtą“ kartu su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šešerius metus rengė visuomeninę akciją „Smurtui prieš vaikus – NE“, o LR Švietimo ir mokslo ministerija rėmė Grupių veiklą bei naujų Grupių kūrimą.