POZITYVUS AUKLĖJIMAS KIEKVIENAI DIENAI

Kas yra pozityvus auklėjimas (pozityvi tėvystė)?

Pozityvus auklėjimas – tai požiūris į vaikų auklėjimą kaip į mokymą bei elgesio gairių nustatymą gerbiant vaiko teises į sveiką vystymąsi, apsaugą nuo smurto ir dalyvavimą sprendžiant su juo susijusius klausimus. Pozityvus auklėjimas nėra nuolaidžiavimas, bet taip pat nėra ir baudimas. Tai dabarties sprendimai, nukreipti į ilgalaikę perspektyvą, lavinantys vaiko saviugdos gebėjimus bei įgūdžius, reikalingus per visą gyvenimą. Pozityvus auklėjimas – tai empatijos, savigarbos, žmogaus teisių ir pagarbos kitam ugdymas, mokymas apsieiti be smurto.

Klausimai apie pozityvią tėvystę

Kas yra „Pozityvus auklėjimas kiekvienai dienai“?

„Pozityvus auklėjimas kiekvienai dienai“ (angl. „Positive Discipline In Everyday Life“) – tai prof. dr. Joan Durrant Kanadoje sukurta programa, grindžiama naujausiais vaikų emocinės, socialinės ir neurologinės raidos tyrimų rezultatais, skirta tėvams ir kitiems asmenims, kurie rūpinasi įvairaus amžiaus vaikais, taip pat tiems, kurie padeda tėvams (pavyzdžiui, tėvų švietėjams, tėvų grupių vadovams, paramos šeimai darbuotojams (socialiniams darbuotojams) ir kt.). Programos tikslas – padėti tėvams išmokti, kaip veiksmingai mokyti vaikus ir kartu gerbti jų teises. Tai metodas, kuriuo galima vadovautis bendraujant su vaikais, siekiant skatinti sveiką vaikų vystymąsi ir tvirtus tėvų bei vaikų santykius.

Ši programa padės:

  • stiprinti ryšį su vaiku bei kurti pagarbius tarpusavio santykius su juo;
  • suvokti ir įsisavinti ilgalaikius auklėjimo tikslus;
  • išmokti efektyviai nustatyti ribas ir taisykles;
  • geriau suprasti, kaip vaikas jaučiasi ir mąsto tam tikrame amžiaus tarpsnyje;
  • geriau suprasti vaiko elgesį ir tikrąsias vaiko elgesio priežastis;
  • išmokti efektyviai spręsti vaiko auklėjime kylančias problemas ir iššūkius;
  • padėti vaikui stiprinti jo gebėjimus ir pasitikėjimą savimi, kad jis pajėgtų susitvarkyti su sudėtingomis situacijomis;
  • padėti vaikui išmokti valdyti emocijas, pagarbiai bendrauti, spręsti nesutarimus be smurto, atsižvelgti į kitų žmonių jausmus, siekti savo tikslų nežeisdami aplinkinių nei fiziškai, nei emociškai bei kurti pagarbius santykius su kitais;
  • tobulinant tėvystės įgūdžius.

Nėra lengva kaskart tinkamai sureaguoti sudėtingose situacijose su vaikais. Daug paprasčiau tampa, kai tam pasiruošiama iš anksto, apmąstant galimus variantus.

Tik su patirtimi ateina išmintis bei įgūdžiai.

 

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“, įgyvendindama „Pozityvus auklėjimas kiekvienai dienai“ programą Lietuvoje,  organizuoja programos mokymus asmenims, dirbantiems su vaikais ir / ar šeimomis, auginančiomis vaikus. Mokymų tikslas – parengti programos užsiėmimų grupių vadovus, vesiančius programos užsiėmimus tėvams ar kitiems asmenims, kurie rūpinasi įvairaus amžiaus vaikais.

Artimiausios „Pozityvus auklėjimas kiekvienai dienai“ programos grupių vadovų mokymų datos:

  • 2024 m. rugsėjis

 

Daugiau informacijos apie programą ir mokymus teikia:

Martynas Grunevas, Programų vystymo ekspertas, visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

El. paštas: martynas.grunevas@savethechildren.org

Tel. nr.: +370 605 61976

Programa „Pozityvus auklėjimas kiekvienai dienai“ lektoriams

Esate lektorius? Prisijunkite prie programos sistemos ir gaukite visą jums priklausančią medžiagą.

Plačiau

Knyga tėvams

Atsisiųskite pozityvios tėvystės gidą ir leiskitės į pozityvaus auklėjimo kelionę drauge su savo vaiku.

ATSISIŲSTI