HEART – atsparumo stiprinimo ir lavinimo pasitelkiant menus programa

Kokie HEART programos tikslai?

Pagrindiniai HEART programos tikslai yra:

 • emocinio atsparumo didinimas – siekis, jog vaikas lengviau reguliuotų emocijas, ugdytų savikontrolę, savivertę bei domėjimąsi pasauliu;
 • mokymasis – socialinių, fizinių, kalbos bei kognityvinių įgūdžių lavinimo skatinimas (dėmesingumas, atmintis, logika, argumentavimas).

HEART programa, pasitelkdama menus, smagaus ir kūrybiško procesu metu padeda vaikams ugdyti gebėjimus, reikalingus kovojant su stresu bei supažindina su kultūros ir meno tradicijomis.

Kodėl pasitelkiamas menas?

Įvairios meno rūšys (piešimas, tapyba, lipdymas, muzika, šokis ir judesys, vaidyba ir istorijų pasakojimas, raiškusis skaitymas) tinka kuriant vaikų fantaziją lavinančius žaidimus. Žaidimai yra natūrali vaikų kalba. Žaisdami vaikai pasitelkia savo kūrybiškumą, lavina vaizduotę, vikrumą, kognityvinius gebėjimus bei stiprina emocinį atsparumą. Kartais dėl įvairių priežasčių vaikai neturi galimybės žaisti kūrybinių žaidimų, tačiau vedami nevertinančių, empatiškų suaugusiųjų gali jų išmokti.

Žaisdami ir užsiimdami menine veikla (pvz., dainuodami, piešdami, šokdami arba vaidindami) vaikai:

 • mokosi sutelkti dėmesį ir siekti konkretaus tikslo;
 • išmoksta spręsti problemas;
 • ugdo meistriškumo jausmą, įdėdami daug pastangų, kad pasiektų tikslą;
 • įgyja daugiau pasitikėjimo savimi, o kartu – noro įveikti naujus iššūkius;
 • atsikrato įtampos ir nerimo susitelkdami į prasmingą veiklą;
 • mokosi reikšti savo mintis;
 • išreiškia jausmus, apie kuriuos sunku kalbėti;
 • lavina smulkiąją ir stambiąją motoriką;
 • įgyja socialinių įgūdžių: mokosi klausytis kitų, dalintis, sulaukti savo eilės, bendradarbiauti.

Dešimtmečius trunkantys pasauliniai tyrimai apie meno poveikį streso mažinimui, gerovei, mokymuisi ir vystymuisi bei naujausi HEART programos įvertinimai įvairiose pasaulio vietose patvirtina programos veiksmingumą.

HEART užsiėmimuose per paskutinius 10 metų iš viso jau yra dalyvavę daugiau nei 1 milijonas vaikų iš 30 skirtingų pasaulio šalių. Pastebėta, kad po programos užsiėmimų vaikai yra dažniau linkę į saviraišką bei naujų dalykų mokymąsi.

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“, įgyvendindama HEART programą Lietuvoje, organizuoja programos mokymus asmenims, dirbantiems su vaikais. Mokymų tikslas – parengti programos užsiėmimų grupių vadovus, vesiančius programos užsiėmimus vaikams.

 

Daugiau informacijos apie programą ir numatomus mokymus teikia:

Eglė Pėčienė, Programų mentorė, visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

El. paštas: egle.peciene@savethechildren.org

Atsisiųskite trumpą programos aprašą