„Pozityvus auklėjimas kiekvienai dienai“ programą baigė beveik 250 tėvų, jos metu įgytos praktikos pasiekė arti 450 vaikų

2017 m. Lietuva tapo 53-iąja pasaulio šalimi, kurioje priimtas įstatymas, draudžiantis smurtą prieš vaikus. Fizinis, psichologinis, seksualinis smurtas ar vaiko nepriežiūra yra netoleruotini. Vis tik, remiantis organizacijos „Gelbėkit vaikus“ ir kitų nevyriausybinių organizacijų darbo patirtimi, šeimose dar gana paplitę prievartiniai vaikų auklėjimo būdai ir priemonės. Daugybė tėvų susiduria su netinkamu vaikų elgesiu ir nežino, nei kaip jį suprasti, nei kaip į jį reaguoti. Kasdienių problemų gausa, įtampa ir stresas, besikaupiantis nuovargis veikia visos šeimos atmosferą bei santykius su vaikais. Tėvams neretai patiems pritrūksta paramos ir palaikymo, o kartais ir žinių apie vaiko raidą, bausmių ilgalaikį poveikį vaiko psichinei ir fizinei gerovei.

„Kaip būti tėvais mūsų niekas nemoko. Tarsi tai savaime suprantama – jei jau užaugai pats, tai mokėsi auginti ir savo vaikus. Didžiąją dalį supratimo apie tėvystę / mamystę mes susidarome iš savo tėvų ar globėjų pavyzdžio. Tačiau net jei taikome tuos pačius auklėjimo būdus kaip ir mūsų pačių tėvai, turime suvokti, jog laikai keičiasi. Tai, kas tiko anksčiau, nebetinka dabar. Turime ieškoti ir mokytis naujų požiūrių, įtvirtinti ar stiprinti naujus įgūdžius“, – sako organizacijos „Gelbėkit vaikus“ psichologė Silvestra Markuckienė.

„Gelbėkit vaikus“ kelia sau tikslą padėti tėvams atrasti atsakymus, padrąsinti taikyti efektyvius reagavimo į kasdienes situacijas būdus, todėl nuo 2016 m. Lietuvoje vykdoma tėvystės programa „Pozityvus auklėjimas kiekvienai dienai“.

Programa „Pozityvus auklėjimas kiekvienai dienai” sukurta „Save the Children“ tinklui 2007 m. Manitobos universitete, Kanadoje, kaip atsakas JT „Pasaulinę smurto prieš vaikus ataskaitą”. Programa siekiama sumažinti smurtinių auklėjimo metodų ir fizinių ar žeminančių bausmių taikymą, skatinti vaikų nuomonės įtraukimą, kad padidėtų pasitikėjimas savimi, kuris padėtų apsisaugoti nuo patyčių žalos mokykloje.

9-iuose tęstiniuose užsiėmimuose (trunkančiuose po 2 val.) tėvai skatinami suvokti ilgalaikes fizinių bausmių pasekmes vaikams bei ilgalaikę pasitikėjimo, prieraišumo ir pagarbaus bendravimo naudą vaiko vystymuisi. Įgytos žinios bei asmeninis patyrimas įgalina tėvus taikyti pozityvaus auklėjimo principus savo šeimose.

Organizacija „Gelbėkit vaikus“ sukūrė stiprią organizacinę bazę, paruošė 2 psichologus-programos mokytojus, o per savo struktūrinius padalinius ir vaikų dienos centrus, atrinko ir apmokė 46 motyvuotus specialistus tėvų grupėms vesti. Šiandien mes didžiuojamės beveik 250 mokymus jau išklausiusių tėvų ir arti 450 vaikų būriu, kuriuos programos žinios palietė.

Projekto eigoje, „Gelbėkit vaikus“ dalinosi įgyta patirtimi bei perėmė gerąsias praktikas iš kolegų Islandijoje. Islandija dirba su skirtingo raštingumo lygio ir/ar skirtingus socialinius įgūdžius turinčiais tėvais ir yra sukaupusi didelę patirtį šioje srityje. Jų nueitas kelias, patirti sunkumai, rasti sprendimai bei dalijimasis jais yra didžiulė nematerialinė parama. Projekto šalys dalyvės apskritojo stalo diskusijų metu dalinosi smurto, patyčių prevencijos, vaikų savivertės stiprinimo žiniomis ir metodais, organizavo dirbtuves su savo šalies ekspertais, kurių metu sukurtas pozityvios tėvystės programos kūrimo planas.

Taip pat toliau veiks metodinis programos „Pozityvus auklėjimas kiekvienai dienai“ centras. Jis leis ir toliau koordinuoti bei plėsti veiklas visoje Lietuvoje, nuolat išlaikyti programos kokybę ir daryti reikiamas korekcijas. Savivaldybės turės didesnę pasiūlą nuolat paklausą turinčiai paslaugai ir vietos gyventojų poreikių užtikrinimui. Projektą finansuoja aktyvių piliečių fondas.

Projekto rezultatais yra dalinamasi su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje, ir su valstybinėmis institucijomis, siekiant plėsti mokymų vadovų tinklą bei siūlant sprendimus, susijusius su vaikų gerove ir šeimų stiprinimu.

Pozityvios tėvystės programos plėtra yra įtraukta į „Gelbėkit vaikus“ 2019 – 2024 m. strategiją. Turime tikslą paruošti kuo daugiau specialistų, galinčių šią veiklą tęsti bei integruoti į savo darbą ir taip prisidėti prie smurto prieš vaikus mažinimo. Vėliau numatoma šios programos sklaida ugymo įstaigų pedagogams.

Aktyvių piliečių fondo dėka, gavome visokeriopą patirtį, siekiant visuomenėje įtvirtinti nesmurtinio auklėjimo nuostatas, padėti tėvams rasti pozityvius auklėjimo būdus ir taip kurti bei išlaikyti taikius, pagarbius bei šiltus tarpusavio santykius šeimoje.

Aktyvių piliečių fondo pagalba įgyvendinamo projekto laikotarpiui pasibaigus, organizacijos veikloms vykdyti lėšos planuojamos gauti iš verslo sektoriaus, fizinių asmenų paramos, 1,2% nuo GPM, labdaros renginių, planuojama ir toliau dalyvauti projektinėse veiklose.

Tėvelių komentarai po mokymų:

Labiau atsižvelgsiu į vaiko temperamentą, stengsiuosi daugiau šnekėtis, suprasti, išklausyti, kartu spręsti iškilusias problemas ir sunkumus, padėti ir palaikyti bet kokioj situacijoj.

Būsiu pozityvesnė bendraudama su vaikais, atsižvelgsiu į jų skirtumus.

Daugiau dėmesio ir šilumos parodysiu savo vaikams.

Dar labiau įsiklausysiu į vaikų pasisakymus ir pageidavimus.

Stengsiuosi labiau atsižvelgti į vaikų temperamentą, amžių. Pasistengsiu dažniau įsivaizduoti save jų vietoje.

Ačiū Jums labai už suprantamus paaiškinimus ir kitokį požiūrį į vaikų auklėjimą.

Daugiau kalbėsiu su vaiku, bandydama suprasti, kaip jis jaučiasi, stengsiuosi įsijausti į jį, pažvelgti į jo jausmus.

Išmokau geriau valdyti savo emocijas, ramiai spręsti problemas.

Nepyksiu ant vaikų, o labiau jais pasitikėsiu, šnekėsiuosi.

Labai nuostabūs kursai, norėtųsi dar. Sužinojau daug naujų dalykų. Informacija pateikiama itin išsamiai.

Sužinojau, kad kiekviename amžiaus tarpsnyje, vaikų ugdymosi poreikiai skirtingi.

Vaikų temperamentai yra skirtingi, todėl ir ugdymo metodai turėtų būti skirtingi.

Namie laikysimės taisyklių ir susitarimų. Šeimoje labai svarbu vieniems kitų klausytis.

Po šių kursų, pradėjau geriau suprasti savo vaiko jausmus, tad dabar namuose mažiau pykčių ir nesutarimų.

Kurkite pokytį šiandien!

Skirkite jums priimtiną paramos sumą Lietuvos vaikų gerovės kūrimui!