INTERNETINĖS SVETAINĖS IR SOCIALINIŲ TINKLŲ PASKYRŲ PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją, kaip visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“, juridinio asmens kodas 190780953, registruotos buveinės adresas Vilniaus g. 20, Vilnius (toliau – Organizacija arba mes), tvarko Jūsų asmens duomenis, pateiktus tinklapyje www.gelbekitvaikus.lt (toliau – Tinklapis) bei Organizacijos socialinių tinklų paskyrose (toliau – Socialinių tinklų paskyros).

 

Su Organizacija galite susisiekti šiais kontaktais: tel.: +370 526 10815, el. paštu: informacija@savethechildren.org, adresu: Vilniaus g. 39/Klaipėdos g. 6, Vilnius, LT – 01119.

 

Kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

Duomenų valdymo tikslas nr. 1: sutarčių su fiziniais asmenimis (aukotojais) sudarymas ir vykdymas.
Duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, aukos suma, kiti su aukojimo sutarties vykdymu susiję duomenys.
Teisinis pagrindas: sutartis.
Duomenų saugojimo laikas: 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos.
Kam galime perduoti šiuo tikslu renkamus duomenis: mokėjimo paslaugų teikėjai.

 

Duomenų valdymo tikslas nr. 2: sutarčių su juridiniais asmenimis (pvz., paslaugų teikėjais, padedančiais mums priimti Jūsų aukas) sudarymas ir vykdymas.
Duomenys: vardas, pavardė, kontaktinė informacija, kiti sutartyje esantys duomenys bei susirašinėjimo turinys.
Teisinis pagrindas: teisėtas interesas vykdyti veiklą.
Duomenų saugojimo laikas: 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos.
Kam galime perduoti šiuo tikslu renkamus duomenis: duomenų bazės (angl. CRM) valdytojui.

 

Duomenų valdymo tikslas nr. 3: tiesioginė rinkodara (naujienlaiškiai, kvietimai į renginius ir pan.)
Duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.
Teisinis pagrindas: sutikimas arba teisėtas interesas siūlyti panašias prekes/paslaugas klientams pagal LR Elektroninių ryšių įstatymo 81 str.
Duomenų saugojimo laikas: 5 metus po sutikimo gavimo arba 5 metus po to, kai asmuo įsigijo prekių ar paslaugų.
Kam galime perduoti šiuo tikslu renkamus duomenis: naujienlaiškių siuntimo sprendimas.

 

Duomenų valdymo tikslas nr. 4: socialinių tinklų paskyrų administravimas.
Duomenys: informacija, asmens pateikta Organizacijos socialinių tinklų paskyrose.
Teisinis pagrindas: sutikimas/teisėtas interesas bendrauti su klientais.
Duomenų saugojimo laikas: kol socialinių tinklų paskyrų lankytojas yra paskyrų sekėjas ir (arba) kol egzistuoja įrašas/žinutė socialinių tinklų paskyroje.
Kam galime perduoti šiuo tikslu renkamus duomenis: socialinis tinklas (bendri valdytojai).

 

Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis socialiniuose tinkluose?

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis lankydamiesi mūsų socialinių tinklų paskyrose (įskaitant pranešimus, laukelių „like“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai.

Šiuo metu Organizacijos administruojamos paskyros socialiniuose tinkluose:
„Facebook“ – https://www.facebook.com/savethechildrenlithuania, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation

„Instagram“ – https://www.instagram.com/gelbekitvaikus/, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/519522125107875

„Linkedin“ – https://www.linkedin.com/company/save-the-children-lithuania/, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

„Youtube“ – https://www.youtube.com/user/gelbekitvaikus, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://policies.google.com/privacy

„Soundcloud“ – https://soundcloud.com/gelb-kit-vaikus, kurio privatumo pranešimas yra pasiekiamas adresu https://soundcloud.com/pages/privacy 

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 

Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip mokėjimo paslaugų teikėjams, archyvavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, teisines, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Taip pat mes galime atskleisti informaciją apie Jus, jei turime padaryti tai pagal įstatymą arba siekdami apginti savo teises ar interesus.

 

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Mes, tiek nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

Kokios yra Jūsų teisės?

Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.

Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.

Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.

 

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

 

Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt/).

 

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo politika atnaujinta 2021 m. gruodžio 23 d.

Su senesne privatumo politikos versija galite susipažinti čia: https://gelbekitvaikus.lt/privatumo-politika/