Atitikimas verslo veiklos sričių reikalavimams

Organizacija „Gelbėkit vaikus“ yra įsipareigojusi savo rėmėjams, visuomenei ir vaikams, su kuriais dirba, bendradarbiauti tik su tomis įmonėmis, kurių vertybės sutampa su jos pačios puoselėjamomis vertybėmis. Dėl to, organizacija kruopščiai tikrina su ja bet kokia forma siekiančias bendradarbiauti įmones.

Organizacija „Gelbėkit vaikus“ sudarė pramonės šakų ir veiklų, neatitinkančių organizacijos misijos ir vertybių, sąrašą. 

Ribojame bendradarbiavimą su įmonėmis, kurios gauna pajamų iš šių pramonės šakų:

 • Tabako pramonė;
 • Ginklų gamyba ar eksportas;
 • Azartiniai žaidimai;
 • Pornografija (įskaitant žurnalus, knygas, filmus ir interneto tinklalapius);
 • Išnaudojamojo pobūdžio kreditai (kai palūkanos žymiai aukštesnės už rinkos vidurkį; kai skolintojai grobuoniškai lupikauja);
 • Motinos pieno pakaitalų gamyba ar prekyba;
 • Veikla, kelianti pavojų aplinkai ir žalojanti gamtą;
 • Veikla, kai naudojama neetiška marketingo strategija ar monopolinė kainodara, dėl kurios vaikai be jokių priežasčių neaprūpinami būtiniausiomis prekėmis ir paslaugomis;
 • Veikla, kurią vykdant pažeidžiamos paprastų darbininkų teisės (kaip nurodoma Tarptautinėse darbo organizacijos konvencijose);
 • Veikla, kuria pelnomasi iš pavergimo už skolas ar vaikų darbo;
 • Veikla, kuria pelnomasi iš seksualinės ar rasinės diskriminacijos;
 • Veikla, kuria pažeidžiamos vietinių gyventojų teisės ir / ar dėl kurios kyla pavojus jų pragyvenimo šaltiniui;
 • Veikla, kuria prisidedama prie ginkluotų konfliktų finansavimo.